Co to jest naukowa teoria dziedziczności chromosomalnych

Co to jest naukowa teoria dziedziczności chromosomalnych

Najpierw zaproponował istnienie czynników dziedzicznych Gregor Mendel, założyciel genetyki. To było w 1865 roku.

Teraz wiemy, że każdy żywy organizm posiada zestaw genów kodujących różne funkcje. Na przykład, ludzkie 30-40 tysięcy genów, podczas gdy wszystkie rodzaje chromosomie 23. Jednakże, taka wielka liczba genów zlokalizowanych na tych chromosomów.

W jaki sposób? Zgodnie z zasadami jak odziedziczonych genów położonych na tym samym chromosomie?

Nowoczesne naukowa teoria dziedziczności chromosomu został stworzony przez Thomasa Morgana (1866-1945), wybitny amerykański genetyk.

Pierwszym punktem teorii dziedziczności twierdzi, że gen – jest częścią chromosomu. Chromosom, odpowiednio – grupa powiązana genów.

Drugi punkt teorii dziedziczności czyta alleli (jeden odpowiedzialny za to co znak) znajdują się w dobrze zdefiniowane obszary chromosomów homologicznych (loci).

I trzeci punkt teorii genów dziedzicznych są umieszczone na chromosomach liniowej sekwencji, jedna po drugiej.

Thomas Morgan i jego uczniowie pracowali przede wszystkim w jednym aspekcie. Cel ten muszki owocowej Drosophila, które ma diploidalny zestaw składający się z 8 chromosomów. Doświadczenia przeprowadzone przez Morgan, pokazał w genach mejozy, które są w tym samym chromosomie, wpadają same gamety to odziedziczył sprzęgło.

To zjawisko – zjawisko związane dziedziczenie cech – nazywa prawo Morgan.

W tych eksperymentach, Morgan, jednak opisać, a odchylenie od tego prawa. Liczba gatunków – druga generacja hybrydowego – rekombinacji genów miał objawy, które należą do tego samego chromosomu. Powodem jest to, że podczas mejozy chromosomy homologiczne mogą wymieniać swoje działki.

Proces ten nazywany jest „rozjazd”.

Share →