Leczenie zaburzeń rytmu serca

Leczenie zaburzeń rytmu serca

Zaburzenia rytmu serca są bardziej liczne i niezwykle trudne do zdiagnozowania choroby serca i grupy państw występujących zaburzeń rytmu serca, mogą być bardzo poważne. W niektórych przypadkach, stosowanie leków jest to konieczne, w drugiej – opcjonalne.

Leczenie arytmii zależy od rodzaju i przyczynami i dobierane indywidualnie. W przypadku ciężkiej arytmii, występuje po raz pierwszy, musisz wezwać karetkę. W tym przypadku, w celu dokładnego rozpoznania, pacjent powinien być hospitalizowany.

Należy pamiętać, że niektóre rodzaje zaburzeń rytmu serca nie tylko sprowokować rozwój poważnych chorób serca, ale także może prowadzić do śmierci.

Większość arytmie są wtórne do choroby podstawowej, która stała się przyczyną zaburzeń rytmu serca. Leczenie powinno być ukierunkowane przede wszystkim na rozwiązywaniu choroby podstawowej, która jest przyczyną arytmii.

W przypadku, gdy przyczyną arytmii zaburzenia nerwów, u pacjenta uspokajające. Z chorobami układu krążenia lista leków jest zróżnicowany. Czas trwania leczenia i dawki może być przypisany tylko do kardiologa.

U niektórych pacjentów, niemiarowość zatokowa jest eliminowane przez electro-leczenia. Jednakże, w celu utrzymania rytmu zatokowego w normalnym stanie przez długi czas jest bardzo trudne. Dlatego też, po ustawieniu rytm niezbędnych do przeprowadzenia terapii długoterminowej.

Gdy mocno przyspieszony rytm pacjent ma przepisane obzidan (Inderal), beta-blokery, ISOPTIN i suplementy potasu. W przypadku tymczasowego złagodzenia objawów tachykardii stosowany masaż zatoki szyjnej. Rytm przedsionkowo-komorowy z rytmów usuwanych pozamacicznej atropinę.

W leczeniu przedwczesnych pobudzeń, należy najpierw rozważyć charakter choroby podstawowej, która jest przyczyną jej występowania. Choroba niedokrwienna serca należy stosować leki rozszerzające naczynia (nitroglicerynę lub obzidan sustak) z reumatyczne choroby serca – kortykosteroidów i salicylany, nadciśnienie – leków, które obniżają ciśnienie krwi.

Jest również ważne, aby zapewnić pełną resztę pacjenta, stosowanie leków i wyeliminować uspokajające fizycznego wysiłku.

W ciężkich przypadkach, metoda tymczasowej lub stałej stymulacji.

W przypadku migotanie komór, pacjent wymaga pilnego defibrylacji serca, który jest wytwarzany w wyposażona karetkę lub w szpitalu. Natychmiast po wystąpieniu zaburzeń rytmu serca jest masaż serca i sztuczne oddychanie.

Share →