Początek aktywności seksualnej. Małżeństwo

Początek aktywności seksualnej. Małżeństwo

Wiek pojawienia aktywności seksualnej

" Kiedy mogę zacząć uprawiać seks? ", " co czas, aby zacząć uprawiać seks? " oraz " jak rozpocząć życie seksualne? " – Kwestie problemowe do naszej młodzieży. Mogę powiedzieć jedno – na te pytania każdy decyduje za siebie indywidualnie. Ale młodzi ludzie użyteczne wiedzieć, że na początku aktywności seksualnej, jak również wczesne małżeństwo, umieszczając zwiększone zapotrzebowanie na słabo rozwinięty, kruche ciało.

To jest na poważnie powinien pomyśleć zwłaszcza te dziewczyny, które cierpią z powodu chorób serca, nerek, wątroby, tarczycy, nadciśnienie i inne. W takich przypadkach dla ewentualnych przyszłych ciąż może być skomplikowane pod koniec zatrucia spowodowanego rozwoju płodu w czasie porodu kanał są uszkodzone, co niekorzystnie wpływa na istniejącą chorobę ciała. Nadużycie seksualności, zwłaszcza w młodym wieku, może być impotencja, co często skarżą się młodych mężczyzn.

Co jest najbardziej korzystna dla wieku reprodukcji pełnoprawnym potomstwo i zapisać zdrowie kobiety? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwo, bo wiek nie zawsze odzwierciedla rzeczywistą fizyczną i psychiczną kondycję organizmu. To zależy od wielu czynników, wśród nich – głównych historycznych, geograficznych, warunki życia i zdrowia poszczególnych cech dziewczyny.

Ważne jest, aby podkreślić następujące. W wyniku szybkiego rozwoju fizycznego (przyspieszenia) młodzi ludzie są teraz często w 14-15 lat osiągają dojrzałość płciową. Ale czy to oznacza, moralną dojrzałość, czyli zdolność do kontrolowania swoich uczuć i potrzeb?

Doktor Psychologii Maria Neumark pisze na ten temat: „W żadnym wypadku nie należy wnioskować, że przyspieszenie fizycznej, nawet przyspieszenie rozwoju umysłowego automatycznie doprowadzi do przyspieszenia rozwoju moralnego, aby przyspieszyć dojrzewanie wszystkich wartości i umiejętności całego znaczenia swoich czynów i świadomie rządzić samodzielnie. „

Wiek małżeństwa

Dodajmy, że wymienione powyżej dotyczy dziedziny seksualności. Uruchom go i, w konsekwencji, do małżeństwa najbardziej akceptowalne dla dziewcząt w wieku od 18 do 23 lat. W tym czasie zakończył dojrzewanie, to jest nie tylko fizycznie, ale także psychicznie przygotowana do macierzyństwa.

Urodzili się w latach jej korzystnego wpływu na organizm, promowania rozkwitu sił fizycznych i duchowych. Najlepszy wiek do małżeństwa jest uznawana za mężczyzn od 22 do 25 lat.

Jeśli zdecydujesz się jeszcze ożenić, to wszystkie ślubu dobry opis kobiecej strony. I będziemy rozmawiać o niektórych ograniczeń i rad.

Ustaw nasz wiek do zawarcia małżeństwa – prawo 18 roku życia i równego większości cywilnego. Kodeks rodzinny przewiduje również możliwość obniżenia wieku przyzwolenia do 16 lat. W wielu krajach, osiągając małżeństwo pewnego wieku jest przewidziany jako warunek zawarcia małżeństwa, ale to jest regulowane inaczej. W większości przypadków, wiek małżeństwa waha się od 16 do 18 lat, a czasami ustawić osobno dla mężczyzn i kobiet.

Zazwyczaj, w przypadku, gdy wiek małżeństwa większości poniżej pełnoletność (które w większości krajów wynosi 18 lat), należy również uzyskać zgodę rodziców, który jest traktowany jako oddzielny warunek zawarcia małżeństwa. Ponadto niektóre kraje dopuszczają obniżenie się wieku zawierania małżeństwa przez właściwy organ. Na przykład w Hiszpanii, na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości może być może poślubić małoletniego poniżej 14 lat.

W Anglii natomiast ustawowy 16-letni wiek małżeństwa nie może być zmniejszona w żadnych okolicznościach.

Ale jeśli małżeństwo jest w jakim wieku nie jest zakazane, to nie znaczy, że on zalecany. Należy o tym pamiętać i przestrzegać porad dźwięku lekarza.

Młodzi ludzie wchodzący do małżeństwa, zainteresowane możliwe różnica wieku, mężczyźni i kobiety. Większość naukowców uważa dopuszczalny margines pięcioro dzieci, inne pozwalają mu sześciu do dwunastu. Dopuszczalność podniesienie wieku mężczyzn jest, ponieważ dłużej zachowuje zdolność do kontynuowania potomstwa.

Pewne odchylenia od określonych ograniczeń wiekowych, oczywiście, są możliwe; zależą one od dysponuje idividualno mężczyzn i kobiety, ich uczucia miłości i przywiązania.

Uwarunkowania fizjologiczne wieku stosunków małżeńskich jest określona przez fakt, że natężenie funkcje seksualne mężczyzn wzrasta do 22-24 lat i utrzymywano na tym samym poziomie do około 36-40 lat, a następnie powoli zmniejsza się. Dla większości kobiet, ta funkcja jest szczególnie intensywna w 30-35 lat, a następnie ponownie spadła nieznacznie wzrosły, a czasami dość szybko fizzles.

Dla normalnych stosunków obu młodych ludzi ma wielkie znaczenie stan ich zdrowia. Niektóre choroby rodziców, nerwowego, psychiczne, choroby oczu, głusi-mutyzm może niekorzystnie wpływać na zdrowie potomstwa. Wyraźnie ujemna dla małżeństwa jest zobowiązanie do przyszłego męża alkoholizmu. Alkohol nie tylko znacznie komplikuje rodzinnych i domowych relacji między małżonkami.

Zauważono, że dzieci urodzone przez alkoholików w tyle w rozwoju fizycznym i psychicznym, często podatne na różne choroby.

Zabrania się ożenić bliskich krewnych ( kazirodztwo ):. Brat i siostra, ojciec i córka, wujkowie i siostrzenice i inne badania naukowe wskazują, że w tych warunkach dzieci dziedziczą różne wady rozwojowe:. Rodzi się z wrodzoną osób niesłyszących-mutyzm, znacznie w tyle w rozwoju umysłowym, i tak na fizjologiczne przejawy niższości dziedziczone.

Tak więc, młodzi ludzie wchodzą w małżeństwie przez wiele lat razem, warto pomyśleć o wielu, wielu rzeczy, aby zapewnić.

Share →